Thiết bị phụ trợ

Thiết bị phụ trợ đề cập đến các công cụ, thiết bị và máy móc hỗ trợ thiết bị chính trong quy trình công nghiệp hoặc sản xuất. Những thiết bị này rất cần thiết để đảm bảo rằng thiết bị chính hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Thiết bị phụ trợ đề cập đến các công cụ, thiết bị và máy móc hỗ trợ thiết bị chính trong quy trình công nghiệp hoặc sản xuất. Những thiết bị này rất cần thiết để đảm bảo rằng thiết bị chính hoạt động trơn tru và hiệu quả.

    Hãy chứng minh bạn là con người bằng cách chọn cây

    viTiếng Việt
    Cuộn lên trên cùng